ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ให้ผู้ปกครองกรอกหมายเลข  13  หลัก  ของนักเรียน  แล้วคลิกปุ่ม  ค้นหา  ครับ

Scroll to Top