กรุณากรอกหมายเลขประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน(ไม่ต้องเว้นวรรค)  แล้วคลิกปุ่ม  ค้นหา